آسیا مخزن

طراحی و ساخت

موارد مورد نیاز برای طراحی و ساخت یک مخزن

فرم قرارداد

پر کردن فرم قرارداد بین طرفین الزامی می باشد

پرداخت ها

بصورت نقدی و یا چکی

مراحل ساخت مخازن

راهنمایی و مشاوره ساخت مخازن بزرگ

مخازن حمل قیر

تانکر های حمل قیر عموما به صورت استوانه بیضوی و در برخی اوقات استوانه لوبیایی شکل ساخته می شود. ظرفیت این مخازن در تانکرهای ماشینی از ۸ تا ۱۸ هزار لیتر و در تانکرهای تریلر از ۲۳ تا ۳۰ هزار لیتر طراحی می گردد. ورق آهن مورد استفاده در ساخت این مخازن ورق آهن سیاه st37 وst52 در ضخامت ۳ و ۴ میلیمتر می باشد.این تانکرها به صورت تخلیه ی عقب می باشند که با یک والو تخلیه این کار صورت می گیرد.در پایین ترین قسمت این مخزن یک لوله ی ۱۰ اینچ به طول حدودا ۱۱ تا ۱۲ قرار می گیرد.ورودی این لوله عقب تانکر و خروجی آن قسمت بالا و جلوی تانکر می باشد. در زمانی که قیر داخل مخزن سرد و جامد شده باشد در لوله ی مذکور مشعل های بسیار قوی قرار داده می شود تا بار داخل مخزن به صورت مایع در آمده و تخلیه گردد. دمای بارگیری این مخازن اعم از هر نوع از مواد بار گیری از قیر گرفته تا استراک و وکیوم و … بارگیری گرم می باشد چراکه مواد مذکور در کارخانه های تولیدی با حرارت بالا برای نیل به ترکیب مورد نظر تولید می گرددو پس از آن بارگیری می شود.از سال ۹۴ به دستور وزارت راه و مسکن و دولت یازدهم برای کاهش مصرف سوخت ناشی از حرارت دادن قیر منجمد و به تبع آن کاهش آلاینده های محیط زیست عایق کاری حرارتی بر روی مخازن الزامی شد

الان تماس بگیر